Gå till Startsida
Sök (mobil)
Dalälven
Område:Hedesunda

Dalälven

Dalälven, Söderfors-Hedesunda, Hjällsjön. Dalälven har i denna del av området karaktären av insjö med många öar och i andra delar sträckor med strömfiske.

Snabbfakta

Naturnära
Skogsmiljö

Beskrivning

I fiskevårdsområdet finns put and take-fiskevatten med inplanterad ädelfisk och vid Hjällsjön finns tillgänglighetsanpassade bryggor som bland annat korsar Hjällsjön.

Loading...