Gå till Startsida
Sök (mobil)
Område:Järbo

Vällingudden

Vällinguddens naturreservat är en udde som går ut i sjön Vällingen. Här på udden har den urskogsartade tallskogen stått orörd i många år.

Snabbfakta

Naturnära
Skogsmiljö

Beskrivning

Det är ganska näringsfattigt här och på marken växer det mest olika ris och lavar. Det finns grova tallar i området som är 200 – 300 år gamla och du hittar också en del torrakor här. Närmare sjön i strandkanten finns det enstaka grova klibbalar. Det växer även björk i reservatet och i den sydvästra delen finns det rester efter en tjärdal.

Loading...

Naturreservatet ligger udde i sjön Vällingen ca 6 km öster om Järbo.