Gå till Startsida
Sök (mobil)
Område:Storvik

Igeltjärnsberget

Igeltjärnsberget består av 150-200-årig tallskog, ca 18 meter hög. Enstaka tallar är mer än 200 år gamla. I de högre belägna områdena är skogsmarken mindre bördig vilket är bra för tallen.

Snabbfakta

Naturnära
Skogsmiljö

Beskrivning

Området ligger 4 km väster om Storvik och omfattar 6 ha. Igeltjärnsbergets naturreservat förvaltas av Sandvikens kommun. Många tallar är angripna av talltickan vilken leder till kärnvirket ruttnar. Denna miljö gynnar hackspettarnas boproduktion vilket många hål i tallarna vittnar om. Ugglor och andra fåglar har i andra hand nytta av dessa hålträd. Skogen är av stor betydelse för hålbyggande och hållevande arter. Områdets gamla tallar och orörheten är en sevärdhet och värdefull tillgång för friluftslivet.

Loading...

Naturreseravtet ligger 4 km väster om Storvik.