Gå till Startsida
Sök (mobil)
Område:Gävle stad

Rådhuset

Gävle Rådhus uppfördes efter ritningar av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz och ersatte det tidigare rådhuset som förstördes i stadsbranden 1776. Fasaderna var enklare än de är idag, slätputsade och med få utsmyckningar. I byggnaden rymdes fängelse, polis, rådhussal där rådhus-rätten sammanträdde samt rum för stadsingenjör och stadskassör. Sommaren 1869 drabbades Gävle av en ny brand, mer förödande än 1776 års stadsbrand. Rådhusets tak och lanternin skadades, liksom övervåningen. 1871-1872 renoverades rådhuset efter ritningar av arkitekt Gustaf Dahl. Byggnaden förändrades då i enlighet med tidens smak och försågs med rikt dekorerade putsfasader. 1970 flyttade stadsförvaltningen ut ur byggnaden och 1993 lämnade tingsrätten sina lokaler här.

Kontaktinformation

Norra Rådmansgatan
Gävle

Snabbfakta

City

Beskrivning

Parken mellan rådhuset och ån, Kung Kristoffers park, är anlagd under slutet av 1800-talet men fick sitt namn 2011. Namnet är en hyllning till kung Kristoffer av Bayern som gav Gävle stadsrättigheter 1446. Norr om rådhuset sträcker sig Rådhusesplanaden som skapades i samband med återuppbyggnaden av staden efter 1869 års brand. Rådhusesplanaden är ett av landets mest välbevarade exempel på 1800-talets esplanadsystem.

Loading...