Gå till Startsida
Sök (mobil)
Edske masugn
  1. Edske masugn
Område:Hofors

Edske Masugn

Besök en världshistorisk plats! Här genomfördes en gång experiment som skulle komma att revolutionera hela stålindustrin.

Kontaktinformation

Snabbfakta

Naturnära
Året runt
Skogsmiljö

Beskrivning

Vid Edskens strand nära gränsen till Dalarna genomfördes en gång experiment som skulle komma att revolutionera stålindustrin och lägga grunden för Sandvik AB. Så här berättas det att det hela gick till. (Utdrag ur en text av Miles Söderberg) "Edske hytta låg vid norra stranden av sjön Edsken. Det byggdes upp en liten by vid Edskemasugn. Här bodde endast de som arbetade med järnframställningen, inspektor, masmästare, uppsättare, bokare, kolare och smeder med sina familjer. På vinterhalvåret arbetade man i skift i hyttan, under sommaren ägnades den mesta tiden åt jordbruk. Hösten var tid för kolmilning och när snön kom kördes kolet till hyttan. Arbetet i hyttan sköttes enbart av män medan kvinnorna ansvarade för hushållet och jordbruket. Edske hytta köptes år 1856 av ett handelshus. En av ledarna för handelshuset hette Göran Fredrik Göransson och han intresserade sig särskilt för bruksrörelsen vid Edsken. Brukspatron Göransson gjorde en resa till England där han träffade uppfinnaren Henry Bessemer. För 2 000 pund köpte Göransson tillverkningsrätten till en ny patenterad metod för framställning av stål av Bessemer. Bessemer hade gjort egna försök i England med den nya metoden, men de hade varit hopplöst misslyckade. Göransson trodde på uppfinningen och beslöt att bygga en anläggning vid Edske bruk. På sommaren 1857 kom experimentdriften i gång vid Edsken. Den första tidens försöksdrift var nedslående, man åstadkom bara skrot. Situationen var hopplös, men Göransson gav inte upp. Han lyckades få ekonomiskt stöd från Järnkontoret, och experimenten fortsatte. Trots envisa försök blev resultaten dåliga och alla misströstade. Göransson lät då en ung ingenjör E.J. Sieuren konstruera om ugnen med flera och större hål för inblåsning av luft i järnbadet. Hittills hade man arbetat med små hål och högre lufttryck, nu övergick man till stora hål och lägre lufttryck. Den 18 juli möttes han av ingenjören som ropade: ”Nu är allt lyckat”. 1858 var gåtan löst och den dagen räknas som Bessemermetodens födelsedag och brukspatron C.F. Göransson metodens skapare. Bland arbetarna som var med berättas att anledningen till omkonstrueringen av ugnens hål och lufttryck berodde på ett pojkstreck. Några pojkar på väg hem från skolan öppnade luckorna för fullt mitt under pågående blåsning. Blästermaskineriet kom i rusning och järnbaden fick en större luftmängd så att resultatet blev bättre än tidigare. ”Pojkstrecket” gjorde att ugnen Här gjordes den första lyckade Bessemerblåsningen 1858. Teckning från Torsåkers Fotohistoriska förening. 14 Idag är masugnen en ruin. Intill står en kopia i halv storlek av den bessemerkonverter som användes vid försöken år 1858. Platsen är naturskön och perfekt för en picknick i det gröna. konstruerades om och fortsatta försök med stor luftmängd gav ett slaggfritt, snabbflytande stål med utmärkt kvalitet. Så har de gamla arbetarna berättat, och det troliga är att den versionen inte kommit till utan grund. De som svarade för experimenten ville inte medge att de haft slumpen till hjälp. Deras och framför allt Göranssons ära som skapare av Bessemermetoden är inte på något sätt mindre. ”Storverket vid Edsken” genomfördes av praktiska, optimistiska och envisa män. Sedan storverket skett vid Edsken, såg sig Göransson om efter en annan plats med större utvecklingsmöjligheter för sitt järnverk. Platsen han valde var en vik i Storsjön som så småningom blev Sandviken och företaget Sandvik AB." I dag är masugnen en ruin. Intill står en kopia i halv storlek av den bessemerkonverter som användes vid försöken år 1858. Bessemerblåsningen kom att revolutionera den industriella stålindustrin världen över. Platsen är natuskön och perfekt för en picnic i det gröna.

Bra att veta

Öppettider

Året om

Loading...

Adress: E16, 4 km väster om Hofors. En smal bilväg går ända fram till masugnen. Avfarten är skykltad från E16.