Gå till Startsida
Sök (mobil)
Café Solglimten
Område:Gävle

Stadsträdgårdens historia

De tidigaste delarna av Stadsträdgården anlades under början av 1840-talet. Området var relativt litet och låg närmast staden. Stadsträdgården utvidgades mot väster och sträckte sig snart ända fram till kyrkogården. Stora allén planterades 1842 och döptes till Agnes von Krusenstjernas allé 1987. Medan Stadsträdgårdens äldsta del hade slingrande gångvägar runt gräsytor planterade med blomrabatter, fick den nya delen en annan utformning. Här löpte vägarna i stora bågar mellan öppna ängsytor och träddungar. Tanken var att parkbesökaren skulle bjudas största möjliga naturupplevelse under sitt besök i parken. Det lilla område med öar som du nu har framför dig, heter Prostholmarna. De senaste årtiondena har området legat stilla, kring förra sekelskiftet pulserade det av liv. Redan 1878 byggdes parkens första serveringskiosk här, vilken sedan var i bruk i nästan 100 år. Med tiden kom kiosken att få namnet Café Solglimten. Invid kaféet fanns en scen, där det ibland bjöds på musikunderhållning. Här fanns också en liten byggnad i kinesisk stil med rik utsmyckning. Sittplatser fanns i byggnadens mitt och sidorna var öppna. Ett litet tempel, speciellt byggt för parkens kärlekspar! Vi skyltar Gävles historia! Tillsammans med Länsmuseet Gävleborg har Gävle kommun sedan 2009 arbetat med att skylta upp Gävles bebyggelse- och kulturhistoria. Här hittar du texterna precis som de är skrivna på skyltarna runt om i Gävle.

Kontaktinformation

Snabbfakta

Husdjur tillåtna
Skogsmiljö
Loading...