Gå till Startsida
Sök (mobil)
Brynäs herrgård i början av 1960-talet.
Område:Gävle

Brynäs herrgård

Brynäs herrgård stod här i skogsdungen fram till 1964. Under 1600-talet hade flera vretar och fäbodar ute på Brynäs slagits ihop till en lantgård, som 1714 förvärvades av släkten Ennes. Den första herrgårdsbyggnaden på platsen uppfördes i en våning under 1700-talet. 1815-16 påbyggdes den till tre våningar i nyklassicistisk stil med valmat tak. Inredningen tillkom på 1830-talet, och var magnifik med franska tapeter, väggmåleri med landskap och ett praktfullt möblemang.

Kontaktinformation

Snabbfakta

Skogsmiljö

Beskrivning

Herrgården omgavs av en engelsk park, som anlades i början av 1800-talet. den var utformad med alléer, ädla lövträd, blomstergårdar, ett lusthus och en ruddamm. Till egendomen hörde också stora markområden och flera byggnader, bland annat ladugård, stall, trädgårdsmästarbostad, bostäder för tjänstefolket, köksbyggnad, sjöbod med brygga och badhus. Rester av parken med sina lövträd, alléer, stenmurar och den igenfyllda ruddammen kan anas än idag, liksom husgrunder efter rättarebostaden, jordkällaren och en vedbod. Husgrunderna efter själva herrgården och den intilliggande köksbyggnaden är däremot borta. Brynäs herrgård har under åren tillhört de välkända Gävle-familjerna Garberg och Rettig samt skeppsredare E Brodin. 1921 köptes herrgården av Ab Brynäs gård. 1936 övertogs fastigheten av Gävle stad och herrgården byggdes om till bostad för sex familjer. Köksbyggnaden intill gjordes om till bostäder för fem familjer. Herrgården revs 1964 efter en lång tids förfall. På Länsmuseet Gävleborg finns delar av herrgårdens inredning bevarad, samt trädgårdsskulpturen Flora, som stod i den engelska parken. Vi skyltar Gävles historia! Tillsammans med Länsmuseet Gävleborg har Gävle kommun sedan 2009 arbetat med att skylta upp Gävles bebyggelse- och kulturhistoria. Här hittar du texterna precis som de är skrivna på skyltarna runt om i Gävle.

Loading...