Gå till Startsida
Sök (mobil)
Område:Kungsgården

Ovansjö Kyrka

Kyrkan från 1760 ligger i Kungsgården. Vissa delar i kyrkan är från 1200-talet. Här finns den enda kyrkogården i församlingen.

Kontaktinformation

Snabbfakta

Beskrivning

Under 16- och 1700-talet genomfördes en rad renoveringar. Den nya kyrkan stod färdig 1762. Kyrkan med sitt djärva tunnvalv av tegel var nu helt till församlingsbornas belåtenhet. Helt nyuppförda var tornet i väster samt sakristian i öster. Nästa stora restaurering ägde rum 1896-97 då de tidigare vitputsade murarna beströks med oljefärg i brunt och valvet försågs med schablonmålningar. Ytterligare en restaurering efter ritningar av arkitekt J. Thomé ägde rum under året 1963-64. 1800-talets påmålningar i interiören togs åter bort och ersattes med ljus puts på väggar och valv. Kyrkan äger en förhållandevis stor samling medeltida träskulpturer. Äldst är en tronande madonna med barn på norra väggen i koret, ett arbete från 1200-talets mitt. Från 1400-talets slut härrör Mariabilden på södra väggen. På samma vägg sitter också en Birgittabild från samma tid.

Loading...