Gå till Startsida
Sök (mobil)
Bjudning i trädgården vid Stora Vall, sannolikt 1920-tal.
Område:Gävle stad

Vall

Namnet Vall är mycket gammalt. Redan under medeltiden ingick det här området i Valbo sockens prästboställe Vall. Under 1600-talet övergick prästbostället till att bli Kungsladugården Vall och hamnade därmed i statens ägo. Med Vall som huvudegendom byggdes under mitten av 1800-talet ett antal torp här. Torparna arrenderade markerna som de odlade på. Området har med andra ord brukats på många olika vis under årens lopp och spåren från verksamheterna är många och varierande.

Kontaktinformation

Snabbfakta

Naturnära
Skogsmiljö

Beskrivning

Flera av husen du ser på platsen idag är byggda under andra hälften av 1800-talet då Hushållningssällskapet startade en lantbruksskola här. Det var den första i länet. De gamla åkrarna användes av skolan inom undervisningen och för experiment. Runt byggnaderna anlades en park med slingrande gångar och parkträd och det fanns också en trädgård med drivbänkar och fruktträd. Skolan flyttades 1889 till Runemo i Alfta och egendomen hyrdes då ut till privatpersoner. 1909 togs hela området över av Hälsinge regemente och Stora Vall blev bostad för regementets chef. 1995 lämnade Hälsinge Regemente Stora Vall, sedan dess har området och byggnaderna haft olika ägare. Vi skyltar Gävles historia! Tillsammans med Länsmuseet Gävleborg har Gävle kommun sedan 2009 arbetat med att skylta upp Gävles bebyggelse- och kulturhistoria. Här hittar du texterna precis som de är skrivna på skyltarna runt om i Gävle.

Loading...