Gå till Startsida
Sök (mobil)
Område:Gästrike-Hammarby

Gamla Stenhuset

Det gamla stenhuset är vackert beläget i Gästrike Hammarby och är en av ortens äldsta hus.

Kontaktinformation

Snabbfakta

Naturnära
Sjönära

Beskrivning

År 1738 uppfördes det Gamla stenhuset som en första början på en planerad större herrgårdsbebyggelse i sten. Det användes för olika ändamål inom bruket, och anses vara Gästriklands äldsta profana bostadsbyggnad i tegel. År 1938 skrevs ett brev till Kopparfors AB som innehöll en förfrågan om bolagets styrelse kunde och ville upplåta en lämplig lokal för material framtaget i studiecirklar, den så kallade Petreska porträttsamlingen samt andra inventarier och dokument som belyser Hammarbys historia. En tänkbar lokal var just Gamla Stenhuset. Kopparfors ledning ställde sig genast positivt till förslaget och förklarade sig beredd att efter en nödvändig upprustning av byggnaden överlåta fastigheten till en stiftelse - den som kommer att heta "Stiftelsen Gamla stenhuset". I stiftelsens stadgar står att allmänheten ska ges möjlighet att se samlingarna och kunna använda gårdens utrymmen för sammankomster och kursverksamhet. Idag inrymmer huset en porträttsamling, ett arkiv och utställningar om Hammarbys historia. Varje onsdagskväll under somrarna kan du besöka Gamla Stenhuset och lyssna på intressanta föredrag med olika föreläsare.

Loading...